Ga naar mvonederland.nl

NEx: Transparante ketens

Wereldwijde verantwoordelijkheid

13,8%

Wat zijn transparante ketens?

Keurmerken en audits hebben ons veel gebracht, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn: eerlijke ketens, zonder misstanden in fabrieken en op plantages. Om dat te bereiken is een aanpak nodig die de arbeidsomstandigheden in de keten op de voet volgt.

De NEx-score voor het thema transparante ketens gaat van 14,0 procent vorig jaar naar 13,8 procent nu. Door de nieuwe meetmethode van de NEx zijn deze cijfers niet helemaal vergelijkbaar, maar het is duidelijk dat ketentransparantie voorlopig niet van de agenda af kan. Opvallend: partners van MVO Nederland doen het een stuk beter dan het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Hoog op de directie-agenda staat het vergroten van de duurzaamheid van de keten. Neem beslissingen over de verduurzaming van grondstoffen en maak afspraken daarover met leveranciers. Het formuleren van toetsbare doelen moet daarbij leidend zijn, zowel voor de korte als de lange termijn.

Voor politiek en beleidsmakers

Ondernemen binnen de grenzen van natuur en maatschappij moet de norm zijn in internationale ketens. De overheid speelt een belangrijke rol door de standaard te bepalen, en innovatie en duurzaamheid in de keten te stimuleren. Dat betekent dat wetgeving op nationaal en Europees niveau voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) nodig is om misstanden in de keten aan te pakken.

Verder verwachten we meer stimulering van bedrijven die hun keten verregaand verduurzamen of nieuwe, verantwoorde ketens opzetten. Ook hier geldt: de overheid kan het goede voorbeeld geven door maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Interview: Mart Veeken (Labl Fashion) over hoe een visueel ontwerper een volledig eigen duurzame kledingketen opzette

Iedereen draagt kleding. Niet iedereen draagt echter kleding waarvan volledig inzichtelijk is waar het is geproduceerd, van welk materiaal en door wie. En dus weet je als drager ook niet wat het effect van dat kledingstuk is op het klimaat, de natuur of de arbeidsomstandigheden. Dat moet én kan anders, dacht Mart Veeken toen hij enkele jaren geleden in Kenia was. De industrieel ontwerper zag er overal koffievelden, maar kon nergens goede koffie kopen: “Ik kwam erachter dat Europa alle koffie opkoopt voor een schamele prijs om het vervolgens zelf op te drinken. En de boeren? Die blijven achter met weinig geld en matige oploskoffie. Dat moest anders.”

Lees het hele interview

3 tips voor transparante ketens in jouw bedrijf

1. Ken je ketens

Vraag aan je belangrijkste vaste leveranciers waar zij hun spullen vandaan halen, en hoe het zit met de mensenrechtensituatie van hún leveranciers. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere duurzaamheidsissues als klimaat en biodiversiteit. Als hun antwoorden je niet bevallen, ga dan het gesprek aan over verbeteringen.

2. Maak je keten korter

Koop zoveel mogelijk lokaal in, dat scheelt transport en vergroot het inzicht.

3. Werk samen met branchegenoten of andere partners

Doe dit vooral als je denkt dat je marktmacht beperkt is. Met anderen kun je meer doen om je keten te verduurzamen.

Aan de slag met transparante ketens

Aan de slag met due diligence

Er komt wetgeving aan die je als bedrijf verplicht je mvo-risico's in jouw toeleveringsketen, productieproces en keten te identificeren, voorkomen en verminderen. Dit heet due diligence. Alleen: hoe doe je dat? Dit stappenplan neemt je aan de hand mee.

MVO Risico Checker

Vrijwel alle ondernemers kopen direct of indirect producten in het buitenland en krijgen daarbij te maken met risico’s in de internationale handelsketen – zoals corruptie, slechte arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling. Om erachter te komen welke mvo-risico’s je onderneming loopt en hoe je deze kunt beperken, gebruik je de MVO Risico Checker.

Bekijk wat MVO Nederland doet op dit thema