Ga naar mvonederland.nl

NEx: Nieuwe rijkdom

Een andere kijk op waarde

4,9%

Wat is nieuwe rijkdom?

Van geld alleen word je niet gelukkig. Een rijk leven kun je niet uitdrukken in euro’s. Twee zinnen die metaforisch zijn voor nieuwe rijkdom. In de nieuwe economie streven ook bedrijven naar waarden als gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. Positieve maatschappelijke impact dus. Maar dan wel op gelijke voet met financiële groei. Haal inspiratie uit hoe andere ondernemers werken volgens deze waarden, kijk wat er voor jouw organisatie op de agenda moet staan dit jaar en werk samen met ons aan de nieuwe economie.

De NEx-score van 4,9 procent betekent dat het grootste deel van het geld dat omgaat in de Nederlandse economie nog steeds wordt geïnvesteerd in de oude economie, zonder expliciet te streven naar verbeteringen voor milieu, mens of samenleving.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

In de nieuwe economie streef je als bedrijf niet alleen naar financiële stabiliteit, maar werk je ook aan het verbeteren van je niet-financiële prestaties. Bovenaan de agenda van besturen, raden van commissarissen en directies moet dan ook het meten van en sturen op maatschappelijke impact staan. Het doel: een positieve impact op biodiversiteit, klimaat en de sociale omstandigheden in je bedrijf en keten.

Voor politiek en beleidsmakers

De overheid moet de naleving van nieuwe rapportageverplichtingen goed monitoren en handhaven. Daarnaast is het van belang dat in beleidskeuzes wordt gemeten en gestuurd op het vergroten van een positieve maatschappelijke impact. Denk aan een brede welvaartstoets bij nieuwe wet- en regelgeving. En aan het onderzoeken van beleid en subsidies die voor een negatieve impact zorgen. Maar ook aan de bedrijfsvoering van de overheid zelf, zoals een duurzaam inkoopbeleid en inclusief werkgeverschap.

Interview: Marloes van den Berg (Jaarbeurs) over hoe het verschil te maken bij 2,3 miljoen bezoekers

De meest vernieuwende en duurzame congres- en eventlocatie van Europa. Dat wil Koninklijke Jaarbeurs zijn in 2030. Volgens eigen zeggen geldt dat zowel voor wie ze zijn, wat ze doen als voor de betrokkenheid bij de stad Utrecht. We spreken met Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer bij Jaarbeurs. In de ruim twee jaar dat ze nu in deze rol zit heeft ze enorme stappen gezet. Het leidde er zelfs toe dat ze al een wereldwijde prijs won voor het beste Carbon Emission Reduction Initiative van 2022. “Met 2,3 miljoen bezoekers per jaar zijn we het aan onze stand verplicht om te werken vanuit meer dan alleen financiële waardes. We willen een positieve impact hebben op onze omgeving en de mensen die we raken.”

Lees het hele interview

3 tips voor nieuwe rijkdom in jouw bedrijf

1. Bereid je voor op wetgeving

Verantwoording afleggen over niet-financiële prestaties wordt voor ieder bedrijf van 250 medewerkers of meer verplicht nu de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is ingevoerd. Zorg dat je deze richtlijn kent en toepast

2. Stel bedrijfsprincipes op voor maatschappelijke kwesties

Steeds vaker wordt aan bedrijven gevraagd wat ze doen aan klimaat, mensenrechten in de keten, stikstof, de oorlog in Oekraïne, vaccinaties of andere maatschappelijke kwesties. Met bedrijfsprincipes heb je je antwoord klaar.

3. Stel niet-financiële doelen vast

Zowel voor de lange als de korte termijn. Bijvoorbeeld: in 2030 gebruiken we geen plastic verpakkingen meer, en dit jaar gaan we al 10 procent minder gebruiken. Meet dit, beheer het en rapporteer over de voortgang

Aan de slag met nieuwe rijkdom

Aan de slag met sturen op maatschappelijke impact

In hoeverre draag je bij aan een duurzame, nieuwe economie? Hoe verklein je je negatieve impact? En misschien nog wel belangrijker: hoe vergroot je de positieve maatschappelijke impact van je bedrijf? In het stappenplan ‘Aan de slag met sturen op maatschappelijke impact’ helpen we je dit door te voeren in je bedrijfsvoering.

Community of Practice: aan de slag met CSRD

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Dit verplicht een groot aantal bedrijven om vanaf 2024 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. MVO Nederland organiseert de Community of Practice: aan de slag met CSRD om die uitdaging voor jou eenvoudiger te maken.

Project: Ongemak in de boardroom

Van bedrijven wordt steeds indringender verlangd dat ze actief bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen. Voor bestuurders en commissarissen betekent dit dat ze vanuit een breder welvaartsbegrip moeten kijken naar hun organisatie. In dit project zijn we met leergierige bestuurders en commissarissen aan de slag om samen een Good Practice te ontwikkelen.

Bekijk wat MVO Nederland doet op dit thema