Ga naar mvonederland.nl

NEx: Inclusief ondernemen

Iedereen doet mee

33,0%

Wat is inclusief ondernemen?

Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat de samenleving bestaat uit de meest uiteenlopende types. Variërend in huidskleur van spierwit tot diepzwart, met bijzondere kapsels, hoofddoeken of gaatjesschoenen. Opgeleid op een chique universiteit of opgegroeid aan de rafelranden van de stad. Daarom is het vreemd dat een gemiddeld managementteam nog steeds behoorlijk eenzijdig is samengesteld. In de nieuwe economie is dat anders.

In de afgelopen jaren is het bedrijfsleven steeds inclusiever geworden, mede dankzij een krappe arbeidsmarkt en nieuwe wetgeving. Dat zien we terug in de score van de NEx voor dit thema: die stijgt van 30,4 procent naar 33,0 procent. Vooral de gelijkheid tussen mannen en vrouwen verbetert. Wel komen mensen met een migratieachtergrond nog altijd minder snel aan de bak dan gemiddeld.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Besturen en directies hebben twee bespreekpunten op het gebied van inclusief ondernemen. Om te beginnen staan ze zelf op de agenda: als de top van de organisatie nog steeds gedomineerd wordt door witte mannen van middelbare leeftijd is het tijd om de luiken open te gooien en te werken aan de in-, door- en uitstroom van leidinggevenden.

Het tweede agendapunt is een doorlichting van de systemen en de productportfolio. Dragen die actief bij aan het verkleinen van de maatschappelijke kloven? Zo niet, maak dan om te beginnen een plan voor het uitfaseren of aanpassen van producten die die kloof vergroten. Denk aan verzekeringen voor groepen met een laag risico, alle ‘huidkleurige’ producten die leverbaar zijn in maar één kleur, en software en medicijnen die alleen getest zijn op jonge, witte mensen.

Voor politiek en beleidsmakers

Het vrouwenquotum liet zien dat het werkt om als overheid normen te stellen voor inclusiviteit. Wat ons betreft kunnen we die normen breder stellen dan alleen voor de topfuncties. Daarnaast is het belangrijk dat overheden heldere randvoorwaarden stellen om te voorkomen dat bedrijven met hun producten of diensten zich bewust richten op het vergroten van verschillen in de samenleving. Denk aan discriminerende verhuurders of zorgverzekeraars die zich alleen op hoogopgeleiden richten.

Interview: Ian Smeyers (Nelis Company) over hoe een Haags straatschoffie het schopte tot sociaal ‘onderzemer’

Glazenwassers: een vakgebied waar een wereld aan vooroordelen aan hangt. Of het nu gaat over hun schimmige, criminele deals of over ‘kopje koffie, glazenwasser?’ – het is niet per se een sector waarin je verwacht dat een inspirerende sociaal ondernemer de boel komt opschudden. Toch is dat wel het geval. Vanuit Den Haag maakt Ian Smeyers met zijn sociale onderneming Nelis Company glazen (a)sociaal schoon. We spreken hem over hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. En hij geeft je onmisbare tips voor jouw sociale onderneming

Lees het hele interview

3 tips voor inclusief ondernemen in jouw bedrijf

1. Benader inclusief ondernemen als een serieus organisatievraagstuk

Dat houdt in: maak een goede analyse van de situatie, stel op basis daarvan meetbare doelen op, wijs een verantwoordelijke aan en betrek relevante spelers zoveel mogelijk bij het proces. Het is lastige materie, dus haal eventueel externe expertise binnen.

2. Werk alleen mee aan divers samengestelde teams

Denk aan je rol in panels, publieke discussies, jury’s en strategische werkgroepen.

3. Nodig bij vacatures altijd minimaal één ‘vreemde figuur’ uit voor een sollicitatiegesprek

Dat houdt in dat je iemand uitnodigt die duidelijk niet in het vooraf verzonnen profiel past, maar die wellicht op een andere manier naar zaken kan kijken. Dit heet de ‘Rooney Rule’.

Aan de slag met inclusief ondernemen

Aan de slag met circulair & inclusief ondernemen

Circulair en inclusief ondernemen zijn allebei belangrijk voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Sterker nog: ze kunnen elkaar versterken. Dit praktische 5-stappenplan helpt je dat voor elkaar te krijgen.

Bekijk wat MVO Nederland doet op dit thema