Ga naar mvonederland.nl

NEx: Groene energie

Stop de opwarming

11,7%

Wat is groene energie?

Zowel om geopolitieke redenen als vanwege het klimaat moeten we zo gauw mogelijk van fossiele brandstoffen af. Om ecologische en economische rampspoed te voorkomen moet het tempo van de energietransitie flink omhoog. In de nieuwe economie gaat er geen kilo broeikasgas meer de lucht in.

De vergroening van ons energiesysteem vordert gestaag. Vergeleken met andere Europese landen blijft Nederland nog steeds achter, maar de groei van het aandeel groene energie dieselt lekker door. Op de NEx stijgt dit thema van 10,4 naar 11,7 procent.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Klimaat en energie blijven belangrijke agendapunten, maar ingewikkeld hoeven de besprekingen in de directiekamers niet te zijn. Het uitgangspunt is natuurlijk het Klimaatakkoord van Parijs en de daarop gebaseerde Nederlandse ambities. Voor bedrijven betekent dat dat je klimaatstrategie laat voldoen aan Science Based Targets (SBT). Op de agenda staat de vraag of de organisatie die strategie wel of niet formeel wil laten toetsen door het SBT-initiatief, en zo ja wanneer. Als dat afgetikt is, kun je doorvergaderen over de beste aanpak voor CO2-compensatie.

Voor politiek en beleidsmakers

Om het 60 procent CO2-reductie-doel voor 2030 te halen én in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben, moet het systeem op de schop. Daarmee moeten we nu beginnen. Dat betekent ten eerste dat de overheid de randvoorwaarden moet wegnemen die de fossiele energievoorziening in stand houden. Denk aan belastingontheffingen en compensatie voor grootverbruikers van energie, en het koppelen van de gasprijs aan de elektriciteitsprijs.

Aan de andere kant moeten we nu investeren in technologieën die een transitie van fossiel naar duurzame energie mogelijk maken. In plaats van kortetermijnoplossingen, verwachten we van de overheid een duidelijke toekomstvisie en keuzes voor structurele duurzame oplossingen.

Interview: Sander Geelen (Geelen Counterflow) over hoe een duikvakantie leidde tot een donkergroen wereldbedrijf

M&M’s, koffiebonen, huisdierenvoeding – zo maar wat voorbeelden van producten die in een fabriek gedroogd en gekoeld worden. Niet iets waar je dagelijks bij stilstaat. Wat je je misschien wél kunt voorstellen is dat dit proces veel energie kost, zeker als je met grote volumes werkt. Geelen Counterflow is een wereldwijd opererend bedrijf dat haar klanten met zelf ontwikkelde machines helpt om efficiënter én duurzamer te drogen en koelen. We spreken Sander Geelen, directeur van Geelen Counterflow vanuit het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld, in het Limburgse Haelen.

Lees het hele interview

3 tips voor groene energie in jouw bedrijf

1. Koop groene stroom in

Bel nu meteen de facilitair manager om dat te regelen. Ja, nu meteen!

2. Bespaar energie door technische maatregelen

Denk aan isolatie van het pand, een betere afstelling van machines of het vervangen van afgeschreven apparaten door energiezuiniger modellen.

3. Overweeg zelf energie op te wekken

Afhankelijk van de situatie kan dat met PV-panelen op je eigen dak, of door het participeren in een zon- of windproject in de buurt. Dikke kans dat er een energiecoöperatie in jouw omgeving bestaat die daar al mee bezig is.

Aan de slag met groene energie

Aan de slag met Science Based Targets

Science Based Targets (SBT) zijn klimaatwetenschappelijke doelen die je helpen je CO2- reductie in lijn te brengen met de internationale klimaatdoelen. Met het stappenplan ‘Aan de slag met Science Based Targets’ weet je waar, en vooral hoe je moet beginnen.

Groene Netten

Verschillende infrabeheerders werken samen in deze coalitie. Samen hebben zij met vijf procent een fors aandeel in het Nederlandse energieverbruik; een uitgelezen kans om een voorbeeldrol te nemen en ons land verder te helpen naar een circulaire en klimaatneutrale economie

Bekijk wat MVO Nederland doet op dit thema