Ga naar mvonederland.nl

NEx: Biodiversiteit

Herstel van natuurlijke rijkdommen

17,9%

Wat is biodiversiteit?

Al het leven op aarde is met elkaar verbonden. Bomen, planten, dieren, schimmels en insecten hebben elkaar allemaal nodig. Als er te veel soorten verdwijnen stort het kaartenhuis in. In de nieuwe economie streven ondernemers daarom naar het behoud van natuurlijke rijkdommen.

Het gaat slecht met de biodiversiteit: plant- en diersoorten sterven wereldwijd in hoog tempo uit, de kwaliteit van de natuur verslechtert. Ook de score voor dit thema op de NEx daalt: van 18,3 naar 17,9 procent. De cijfers gaan vooral over de impact van bedrijvigheid op biodiversiteit in Nederland; op de effecten van onze economie op de soortenrijkdom in andere delen van de wereld bestaan weinig harde cijfers.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Biodiversiteit is voor veel bedrijven nog een lastig concept, en dat geeft niks. In het management zitten misschien geen ecologen, maar op de agenda moet in ieder geval staan welke factoren van de bedrijfsvoering de biodiversiteit beïnvloeden. Denk aan ruimtegebruik, water, stikstof, toxische stoffen, broeikasgassen, microbiële verontreinigingen en exoten. Begin met een grondige inventarisatie van die aspecten. De aanpak om zo snel mogelijk de negatieve impact op biodiversiteit te reduceren kan iedere maand opnieuw op de agenda, nog vóór de omzetcijfers.

Voor politiek en beleidsmakers

Voor ondernemers zijn duidelijke randvoorwaarden voor herstel en versterking van biodiversiteit in Nederland en daarbuiten essentieel. Door een limiet of prijs vast te stellen voor de uitstoot van natuurschadelijke stoffen zoals stikstof en methaan en het gebruik van pesticiden. Maar ook door bedrijven te verplichten de impact van hun bedrijfsactiviteiten op de natuur te rapporteren.

Daarnaast kan de overheid natuurinclusieve oplossingen stimuleren. Zet in op biobased grondstoffen voor de bouw, in textiel en de chemie als basis voor bijvoorbeeld plastic. Stimuleer boeren om te schakelen naar natuurlijke landbouw. En geef het goede voorbeeld met de grond die de overheid in hun beheer heeft. In aanbestedingen kan de overheid biodiversiteit expliciet onderdeel maken van de inkoop.

Interview: Michiel Roodenburg (Crisp) over hoe duurzaamheid en commercie samen ook de biodiversiteit kunnen versterken

De manier waarop we met ons eten omgaan is eindig. Crisp noemt zichzelf de supermarktapp voor knettervers eten. Het bedrijf is opgericht om die manier van eten te veranderen. We spreken met medeoprichter en CFO Michiel Roodenburg, vader van drie kinderen en liefhebber van goed eten. Voor zijn gezin was zoeken naar verse producten van boer, visser of bakker een uitdaging. Laat staan dat hij eenvoudig producten kon kiezen uit een lokaal voedselsysteem met zo min mogelijk negatieve impact op de wereld. “Duurzaamheid zonder commercie heeft geen bestaansrecht.”

Lees het hele interview

3 tips voor biodiversiteit in jouw bedrijf

1. Begin in en rondom je eigen bedrijfspand

Hang insectenhotels op, breng vogelnestjes aan, plant bomen en struiken. Als het kan, leg dan een groen dak aan. Los van de directe effect op de natuur in je onmiddellijke omgeving helpt dit ook de bewustwording over biodiversiteit op gang.

2. Analyseer je productenportfolio op biodiversiteitsimpact

Hout, veevoer, papier, fruit, textiel, sommige chemicaliën: in heel veel producten zitten biologische grondstoffen. Achterhaal waar die vandaan komen en koop waar mogelijk biologische en gecertificeerde grondstoffen in.

3. Pas het Natural Capital Protocol toe

Hiermee maak je een grondige analyse van je impact op biodiversiteit. Dit protocol helpt je in 9 stappen naar een veel dieper inzicht van je organisatie, en reikt handvatten aan om bij te dragen aan het beschermen van de soortenrijkdom.

Aan de slag met biodiversiteit

Aan de slag met natuurlijk kapitaal

Dus je wilt starten met natuurlijk kapitaal, maar je weet nog niet hoe? Dat is niet zo gek, natuurlijk kapitaal is tenslotte niet het meest eenvoudige onderwerp om mee aan de slag te gaan – wel een van de meest impactvolle. En dan is het gek dat er nog niet eerder een écht werkbaar en praktisch stappenplan is gemaakt dat jou als bedrijf helpt bij het integreren van de natuur in je bedrijfsvoering. Tot nu.

Project: Boeren. Natuurlijk!

Het reguliere voedsel dat we eten heeft een verwoestend effect op onze natuur en maatschappij. Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25 procent van de broeikasgasemissies en 60 procent van het verlies aan biodiversiteit. Tel daar de huidige stikstofcrisis bij op. Nog nooit was de landbouwtransitie zo urgent als nu. MVO Nederland richtte Boeren. Natuurlijk! op, een selectief landelijk collectief van partijen met een financieel en maatschappelijk belang bij een toename van de biodiversiteit in de Nederlandse landbouw.

Project: Natuurlijk kapitaal

MVO Nederland werkt aan het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal. In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid stimuleren we hierin ondernemers natuurlijk kapitaal te integreren in hun bedrijfsvoering. We hebben een focus op de sectoren agrifood, bouw en chemie – niet voor niets ook drie sectoren met een netwerk bij MVO Nederland. Op natuurlijkkapitaal.nl bieden we je inspiratie, opinie en tools om aan de slag te gaan

Bekijk wat MVO Nederland doet op dit thema